Kategorier
Aner Historie

Søren Andersen af Avedøre og Hans Familie

Søren Andersen er født 1655, hvem hans Forældre er ved jeg ikke, heller ikke hvor han er fra, men jeg vil tro han er fra Avedøre. Han dør den 11-2-1720 65 Aar gl. som Gmd. i Avedøre
Han gifter sig den 29-5-1683 med Apolone Pedersdatter, hun er født 1658 i Avedøre, som Datter af Gl. Peder Hansen og Margrethe Larsdatter, hun dør den 28-11-1734 76 Aar gl. De bosætter sig i Avedøre, som Gaardmandsfolk og faar 12 Børn.

Margrethe født 17-2-1684 død 13-4-1684 8 Uger gl.
Margrethe født 8-6-1685
Anne født 6-2-1687
Ellene født 15-9-1689
Lars født 6-9-1691
Peder født 8-10-1693
Christen født 18-8-1695 død 22-9-1695 6 Uger gl.
Birrete født 8-11-1696
Olle født 1-1-1699
Christen født 7-10-1703
Jens født 15-8-1706 død 1-8-1717 12 Aar gl.

Om nogle af disse Børn kan jeg oplyse at,

Margrethe blev gift den 24-9-1702 17 Aar gl. med Lars Hansen Fønbo Enkemand i Avedøre. Han dør og bliver begravet den 13-3-1722 68 Aar gl.

Den 3-5-1722 blev Lars Olsen og Margrethe Sørensdatter af Avedøre trolovede, efter Kongelig tilladelse, uanseet de de hinandeni andet og tredie Led er beslægtede.

Den 28-6-1722 blev Lars Olsen og Margrethe Sørensdattre af Avedøre i Glostrup Kirke Ægteviede.

Den 21-2-1717 blev Anne Sørensdatter gift med Peder Mogensen af Ishøj.

Den 2-6-1721 blev Ellene(Ellen) Sørensdatter gift med Ole Jørgensen af Brøndbyøster.

Den 20-9-1733 blev Peder Sørenssøn trolovet med Susanne Pederdatter, hos ham tjenende.

Den 1-3-1722 blev Berrete(Birthe) Sørensdatter gift med Niels Olsen af Brøndbyøster.

Christen Sørenssøn blev gift 1730 med Anna Pedersdatter af Brøndbyøster.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *