Kategorier
Aner Historie

Kongebrev

Vi Frederik den Sybende

af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers,

Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarken,
Lauenborg og Oldenborg.

GJØRE VITTERLIDT: At Vi, efter derom allerundersanigst gjort Ansøgning og Begjering, Allernaadigst have bevilget og tilladt, saa og herved bevilget og tillade, at

Gaardmand Ole Hansen af Vandløse By og Pigen Kirsten Pedersdatter af Herstedøster Sogn udi Vort Land Sjælland.

Maae, uden Foregaaende Lysning fra Prædikestolen, hjemme i Huset sammenvies, af hvilken Præst de det begjere og dertil kunne formaae, dog hvilken det ellers tilhørte, Fattige og andre vedkommende have erholdt deres lovlige Betaling, ligesom og Vielsen skal forrettes af en til en vis Menighed beskikket Præst som bør staae til Ansvar for Forretningens Gyldighed i Henseende til Formen, og tillige paasee, at Intet befinders, som Ægteskabet lovligen kunde forhindre.

Betales med 16 Rigsdaler 5 Mk.

Givet i Vor Kongelige Residetsstad Kjøbenhavn, den 30 September 1861

Uder Vort Kongelige Segl

Efter Hans Kongelige Mejestæts allernaadigste Befaling.

Vielse-Brev for Gaardmand OLE HANSEN af Vandløse By og Pigen KIRSTEN PEDERSDATTER af Herstedøster Sogn.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *